کتاب

گنجینه‌های آسمانی

پخش فیلم‌های مستند «روایت فتح» از تلویزیون در فروردین سال ۱۳۶۵ آغاز شد و تقریبا بدون وقفه تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ ادامه یافت و در این مدت گروه روایت فتح پنج مجموعه (نزدیک به هفتاد…

حقیقت

کتاب حاضر حاوی گفتار متن شش قسمت از مستند تلویزیونی یازده قسمتی «حقیقت» است که شهید آوینی طی یک سال (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰) همراه با گروه همکارانش ساخته و یا صرفاً متن آنها را نوشته است پنج…

نسیم حیات

«نسیم حیات» حاوی گفتار متن برنامه‌های تلویزیونی دیگری به جز مجموعه مستند «روایت فتح» است که شهید آوینی در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ همراه با گروه همکارانش ساخته و یا صرفاً متن آن‌ها را…

انفطار صورت

«انفطار صورت» مجموعه مقالاتی است در زمینه هنرهای تجسمی خصوصاً گرافیک و نقاشی و نسبت آن‌ها با انقلاب اسلامی که طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در ماهنامه «سوره» به چاپ رسیده است در این میان مقاله…

رستاخیز جان

«رستاخیز جان» مقالات نگارنده را در حوزه ادب ادب ادبیات فرهنگ و هنر و رسانه در برمی‌گیرد و مقالات آن از مجموعه مقالاتی که در طول سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نگارش یافته و در مطبوعات به چاپ رسیده…

توسعه و مبانی تمدن غرب

«توسعه و مبانی تمدن غرب» مجموعه‌ی مقالاتی است که طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ با عنوان «تحقیقی مکتبی در باب توسعه و مبانی تمدن غرب» در ماهنامه‌ی «جهاد» چاپ شد.

حلزون‌های خانه‌به‌دوش

«حلزونهای خانه به دوش» مجموعه مقالاتی است که طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ در ماهنامه «سوره» به چاپ رسیده و مضمون مشترک آن‌ها نسبت جریان روشنفکری با انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ هنر و مطبوعات…

آینه جادو (جلد اول)

«آینه‌ی جادو» یکی از دو عنوان کتابی است که گزینش مقالات و فصل‌بندی آنها توسط خود نویسنده انجام گرفته است ماده‌ی اولیه‌ی این مباحث جزوه‌ای دانشگاهی بود که برای یک ترم تدریس در مجمع…

آینه جادو (جلد دوم)

«آینه جادو» (جلد دوم) شامل نقدهای سینمایی شهید سید مرتضی آوینی بر فیلم‌های ایرانی در طول پنج دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ و نیز چند مقاله‌ی تحلیلی در ارزیابی دوره‌های مختلف جشنواره…

آینه‌ی جادو (جلد سوم)

«آینه‌ی جادو» (جلد سوم) گردآوری گفت‌وگوها، سخنرانی‌ها و مقالات سینمایی شهید سید مرتضی آوینی است که در سه بخش تنظیم شده:

آغازی بر یک پایان

«آغازی بر یک پایان» مجموعه مقالاتی است درباره انقلاب اسلامی، حکومت دینی و رستاخیز معنوی بشر در جهان معاصر، که در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در مجله‌ی «سوره» به چاپ رسیده است.

فردایی دیگر

شهید آوینی مقالات فردایی دیگر را کمی قبل از شهادت از میان مقالات متعددی که بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نوشته بود، انتخاب کرد.

X