حقیقت

شماره مطلب:
1765

حقیقت

کتاب حاضر حاوی گفتار متن شش قسمت از مستند تلویزیونی یازده قسمتی «حقیقت» است که شهید آوینی طی یک سال (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰) همراه با گروه همکارانش ساخته و یا صرفاً متن آنها را نوشته است پنج برنامه باقیمانده در آرشیو تلویزیون مفقود شده‌اند از این میان سه برنامه «ثارالله» (به یاد رضا دشتی)، «پای صحبت بهروز» و «شهید زمان» (برای رضا موسوی و یارانش) به مقاومت مردم خرمشهر در زمان بنی صدر در ابتدای جنگ تحمیلی اختصاص دارد «عملیات امام مهدی» مربوط می‌شود به عملیاتی با همین عنوان که منجر به پیروزی رزمندگان پاسدار در نزدیکی سوسنگرد شد «فلاح» وقایع‌نگاری سفری است به یک اردوی جهادی از طرف سوسنگرد و نهایتاً قسمت آخر «این است فتح الفتوح» به عملیات طریق القدس و متعاقب آن آزادی بستان می‌پردازد در این مستندها شهید آوینی گاه به عنوان یکی از اعضای گروه تهیه کننده و گاه در مقام روایتگر حضوری محسوس دارد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X