گنجینه‌های آسمانی

شماره مطلب:
1762

گنجینه‌های آسمانی

پخش فیلم‌های مستند «روایت فتح» از تلویزیون در فروردین سال ۱۳۶۵ آغاز شد و تقریبا بدون وقفه تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ ادامه یافت و در این مدت گروه روایت فتح پنج مجموعه (نزدیک به هفتاد برنامه) با حضور موثر شهید آوینی به عنوان کارگردان تدوینگر نویسنده و گوینده‌ی گفتار متن تولید کرد با اتمام جنگ و فیلم ۲۳ ساله در کار پیش آمد اما بار دیگر در اواخر سال ۱۳۷۰ گروه روایت فتح تشکیل شد شرایط را برای ساختن مجموعه‌های جدید فراهم کرد کار تولید و پخش شد برنامه از اولین مجموعه با نام «شهری در آسمان» پایان یافته بود که روی سطح در جستجوی قتلگاه فکه به شهادت رسید «گنجینه آسمانی» گفتار متن کل مستندهای روایت فتح را از اولین برنامه تا شهادت راوی فتح در بر می‌گیرد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X