آرشیوی از صوت های شهید آوینی

بسیجی عاشق کربلاست، کربلا را تو مپندار که شهریست

0:37 ثانیه
89.64 کیلوبایت

برخیز ای چاووش شهر عشق

0:32 ثانیه
79.14 کیلوبایت

غروب نزدیک می شود و تو گویی

0:50 ثانیه
122.22 کیلوبایت

و اینک آنان آمده اند ، با سادگی و تواضع

0:49 ثانیه
120.81 کیلوبایت

این نخلستان ها مرکز جهان است

1:11 ثانیه
173.09 کیلوبایت

بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر...

0:51 ثانیه
124.47 کیلوبایت

در میان نخلستان های حاشیه اروند عید فرارسیده است

0:18 ثانیه
43.46 کیلوبایت

بعضی از بچه ها گوشه ی خلوتی یافته اند و ...

0:30 ثانیه
74.06 کیلوبایت

آفتاب باز هم پایینتر آمده است و دل ها می خواهند

0:10 ثانیه
24.63 کیلوبایت

انتظار سایه ای از اشتیاق بر همه چیز کشانده است

0:55 ثانیه
134.11 کیلوبایت

این نخلستان ها مرکز زمین است و شاید مرکز جهان

0:15 ثانیه
36.76 کیلوبایت

آیا می خواهی سربازان لشکر رسول خدا را بشناسی

0:34 ثانیه
82.10 کیلوبایت

آیا می خواهی آخرین ساعات روز را ...

0:26 ثانیه
63.62 کیلوبایت

بیا و بعثت دیگر باره انسان راتماشا کن

1:05 ثانیه
157.52 کیلوبایت

اگر سلاح مومن در جهاد اصغر تیغ دو دم است و ...

0:25 ثانیه
60.52 کیلوبایت

اینها بچه های قرن پانزدهم هجری قمری هستند

0:41 ثانیه
99.61 کیلوبایت

گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است...

1:06 ثانیه
161.05 کیلوبایت

این جوانان نسل ساده ای هستند که در زمین

0:45 ثانیه
111.15 کیلوبایت

بچه های محله تو و من ...

0:23 ثانیه
56.78 کیلوبایت

شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما بنا کرده است

0:56 ثانیه
135.76 کیلوبایت

در منتها الیه اروند رود...

0:48 ثانیه
116.22 کیلوبایت

به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است

0:14 ثانیه
34.15 کیلوبایت

آری در اینجا و در دل این نخلستان هاست...

0:10 ثانیه
25.83 کیلوبایت

اگر بپرسی دوکوهه کجاست چه جوابی بدهیم

0:31 ثانیه
75.61 کیلوبایت

گفتند شرف المکان بالمکین...

0:19 ثانیه
51.23 کیلوبایت

اگر شهدا نبودند و بسیجی ها...

0:44 ثانیه
108.30 کیلوبایت

قطارها دیگر در کنتار دوکوهه نمی ایستند

0:58 ثانیه
141.52 کیلوبایت

زمین صبحگاه نیز هنوز در جستجوی رازداران خویش است

0:28 ثانیه
68.56 کیلوبایت

نهر های رحمات خاص حق جاری می شد

0:26 ثانیه
67.23 کیلوبایت

جا دارد که دوکوهه مزار عشاق باشد

0:48 ثانیه
116.34 کیلوبایت

تو را با خدا چه اهلی بود که ...

2:05 ثانیه
305.31 کیلوبایت

عمق وجود من با این سکوت راز آمیز آشناست

0:21 ثانیه
51.14 کیلوبایت

حسینیه حاج همت قلب دوکوهه است

0:11 ثانیه
26.54 کیلوبایت

وقتی انسات عزادار است قلب بیش از همه در رنج است

0:34 ثانیه
83.72 کیلوبایت

هر که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند

0:22 ثانیه
53.26 کیلوبایت

حیات انسان هر سال در محرم تجدید می شود

0:29 ثانیه
71.71 کیلوبایت

حسینه شهدا اکنون در جستجوی

0:22 ثانیه
52.91 کیلوبایت

دوکوهه خاک و آب و در ودیوار هایش...

0:46 ثانیه
112.56 کیلوبایت

همین جا بود که عاشورا تکرار می شد

0:40 ثانیه
97.38 کیلوبایت

تو را دوست دارم ای دوکوهه

0:53 ثانیه
128.82 کیلوبایت

دوکوهه تو یک پادگان نیستی

0:49 ثانیه
118.67 کیلوبایت

دوکوهه تو خوب می فهمی که من چه می گویم

0:46 ثانیه
111.97 کیلوبایت

عالم محضر شهداست

0:18 ثانیه
43.08 کیلوبایت

یادآوران در جست و جوی گم گشته خویش

0:52 ثانیه
127.77 کیلوبایت

آری ما از این موهبت برخوردار بودیم...افق ها معنوی

1:24 ثانیه
203.92 کیلوبایت

آری ما از این موهبت برخوردار بودیم...پادگان دو کوهه

0:35 ثانیه
85.98 کیلوبایت

منافقین پنداشتند که آن عهد را که

0:42 ثانیه
101.77 کیلوبایت

خداحافظ دوکوهه ، ما میدانیم که تو...

0:49 ثانیه
118.67 کیلوبایت

حضرت سید الشهدا حسین بن علی (ع)..

0:55 ثانیه
134.49 کیلوبایت

با شهادت ابوالقاسم تعداد شهدا...

0:38 ثانیه
91.97 کیلوبایت

آدمی زاد اسیر خویشتن خویش است

0:17 ثانیه
40.99 کیلوبایت

جبهه های حق مجرای نور است

0:13 ثانیه
32.39 کیلوبایت

آنچه در اینجا می گذرد، جلوه‌گاه خاص

0:10 ثانیه
25.34 کیلوبایت

از خانه ی شهدا ستون های نوری تا آسمان برخاسته است

0:48 ثانیه
116.34 کیلوبایت

شهدای دره بید همه کشاورز بودند

0:20 ثانیه
48.18 کیلوبایت

وقتی انسان از جان خویش در راه حق میگذرد

0:09 ثانیه
23.22 کیلوبایت

امروز منتها الیه حاشیه اروند مرکز تاریخ است

0:32 ثانیه
77.51 کیلوبایت

آنها با اشتیاق از میان گل و لای..

0:51 ثانیه
124.83 کیلوبایت

دشمن در برابر ایمان جنود خدا..

0:33 ثانیه
80.90 کیلوبایت

کجا از مرگ می هراسد آنکس که..

0:57 ثانیه
138.70 کیلوبایت

دشمن برده ی ماشین است و تو

0:30 ثانیه
73.68 کیلوبایت

درگیری با دشمن ادامه دارد

1:02 ثانیه
152.02 کیلوبایت

خمپاره ای فرود می آید و ...

0:36 ثانیه
86.87 کیلوبایت

روز چهارم جاده های شهر فاو را ...

0:36 ثانیه
87.22 کیلوبایت

تانک ها صف کشیده اند و پیش می آیند

0:44 ثانیه
106.19 کیلوبایت

بچه ها متواضعانه و بی غرور می دانند که ...

0:54 ثانیه
132.21 کیلوبایت

خون حیات و شریان های جاده ها در تن سپاه عشق

0:23 ثانیه
57.14 کیلوبایت

لحظه ای نبود که جریان رفت و آمد قطع شود

0:46 ثانیه
113.05 کیلوبایت

از ترس آنکه شاعبه‌ای در نیتش وارد شود

0:31 ثانیه
75.73 کیلوبایت

در جبهه همه‌ی چهره‌ها آشناست

0:26 ثانیه
64.54 کیلوبایت

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است

0:58 ثانیه
140.60 کیلوبایت

عشق می گوید چگونه می توان خفت

0:24 ثانیه
59.25 کیلوبایت

طلایه داران سپاه صبح سر رسیدند

0:24 ثانیه
59.23 کیلوبایت

خون حیات از شریان های جاده ها در تن پر قدرت...

0:36 ثانیه
87.24 کیلوبایت

چهره ی لبنان زخم برداشته است

0:49 ثانیه
119.87 کیلوبایت

نزدیک به نیم قرن از آوارگی می گذرد

0:16 ثانیه
38.52 کیلوبایت

آیا فلسطینیان یک بار دیگر به سرزمینشان

1:08 ثانیه
166.62 کیلوبایت

دنیای جدید که دنیای حاکمیت استکبار است

0:32 ثانیه
78.78 کیلوبایت

تمثیل آنان در برابر نظام اسراییل

1:32 ثانیه
224.79 کیلوبایت

شهرک میدون، هویزه و خونین شهر دیگری است

1:06 ثانیه
161.00 کیلوبایت

عجب از عالم ظاهر که ما را در جست و جوی شهدا..

0:24 ثانیه
58.55 کیلوبایت

رژیم اشغالگر قدس که نه تنها سیر توسعه خویش را...

0:42 ثانیه
103.37 کیلوبایت

ما در اندیشه بودیم که چگونه می توان از ظاهر لحظه ها...

1:03 ثانیه
154.02 کیلوبایت

وقتی انسان این بسیجی ها را بیرون از میدان نبرد

0:22 ثانیه
53.82 کیلوبایت

وقتی از او پرسیدیم چه آرزویی داری...ولایت

0:37 ثانیه
90.56 کیلوبایت

ما دریافتیم که خداوند همه این مسیر مار را برای دیدن...

0:52 ثانیه
127.65 کیلوبایت

آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است

0:39 ثانیه
95.85 کیلوبایت

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

0:10 ثانیه
23.20 کیلوبایت

آب که با عقل تسبیحی خود اهل حق را خوب

1:07 ثانیه
163.47 کیلوبایت

آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است

0:36 ثانیه
88.21 کیلوبایت

در جهان امروز سخن گفتن از راه انبیاء

0:46 ثانیه
111.29 کیلوبایت

آنها منتظرند که ترس مرگ ما را به فرار وا دارد

0:28 ثانیه
68.21 کیلوبایت

اگر شهید نباشد، خورشید طلوع نمی کند

0:45 ثانیه
110.77 کیلوبایت

تکامل و تعالی انسان در مبارزه با شیطان است

0:31 ثانیه
76.08 کیلوبایت

بی سیم چی نشسته اقامه ی نماز می کند

0:42 ثانیه
102.33 کیلوبایت

جنگ ادامه دارد آنچنان که

0:10 ثانیه
24.63 کیلوبایت

در جهان امروز، سخن گفتن از راه انبیاء

0:28 ثانیه
69.62 کیلوبایت

ما وارث انبیاء هستیم و غایات الهی آفرینش انسان..

1:14 ثانیه
179.31 کیلوبایت

حیات عند الرَّب نقطه ی پایانی معراج بشریت است

0:27 ثانیه
66.77 کیلوبایت

جنگ ادامه دارد همچنان که هزاران سال است..

0:29 ثانیه
70.89 کیلوبایت

آمریکا امروز مظهر اکبر شیطان

0:33 ثانیه
79.61 کیلوبایت

نفس حجاب است و برای رسیدن به مقام قرب تنها از خودگذشتن کافی ست

1:12 ثانیه
176.49 کیلوبایت

تا چند روز دیگر از میان ایل قشقایی کسی نخواهد ماند

0:40 ثانیه
96.67 کیلوبایت

آنان که مانده اند شهر را به بهای اسارت..

1:02 ثانیه
151.53 کیلوبایت

انعکاس غروب آفتاب در آبگرفتگی شلمچه

1:16 ثانیه
184.03 کیلوبایت

ریشه در کتاب های تاریخ نگاشتن..

0:41 ثانیه
99.51 کیلوبایت

خون پیکره حق، در طول تاریخ از قلب عاشورا است که سرچشمه میگیرد

0:38 ثانیه
92.44 کیلوبایت

راه ها شریان هایی هستند که خون حیات را

0:26 ثانیه
62.26 کیلوبایت

جهادگران سپاه حضرت همزه سید الشهدا

0:27 ثانیه
66.09 کیلوبایت

در این سال های نخستین قرن پانزده هجری قمری

0:50 ثانیه
121.14 کیلوبایت

اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مه غلیظ

0:15 ثانیه
35.91 کیلوبایت

اگر آفاق وسیع دل های ما از آفتاب بی غروب...

0:57 ثانیه
139.54 کیلوبایت

رنگ، تعلق است و بی رنگی نفی تعلقات

0:37 ثانیه
88.92 کیلوبایت

آنگاه که چشم به روز گشودیم خود را در پناه حق یافتیم

0:34 ثانیه
83.70 کیلوبایت

وقتی انسان در فضای غفلت زده خامه های شهر

1:21 ثانیه
197.22 کیلوبایت

برای تحصیل رضای خدا یک روز باید

0:11 ثانیه
26.54 کیلوبایت

وقتی صدای دلنشین نوحه سعید..

0:25 ثانیه
60.31 کیلوبایت

شب موعود فرا رسیده است و بچه ها

1:33 ثانیه
225.35 کیلوبایت

دیروز را به خاطر داری

0:55 ثانیه
133.97 کیلوبایت

هادی همان روز شهید شد...

0:37 ثانیه
91.41 کیلوبایت

آن شیخ را که با چراغ درجستجوی انسان

0:11 ثانیه
26.04 کیلوبایت

اگر کسی پنداشته است که می توان

0:33 ثانیه
81.04 کیلوبایت

صف طویل رزمندگان به سوی محوری که

0:28 ثانیه
67.83 کیلوبایت

آری، می بینی که طلسم دیو کفر شکسته

0:37 ثانیه
88.92 کیلوبایت

چیزی به پایان روز نمانده است

0:49 ثانیه
119.52 کیلوبایت

راستی قاسم در آن لحظات به چه می اندیشید

0:24 ثانیه
59.25 کیلوبایت

شب مردان حق این چنین می گذرد

0:30 ثانیه
72.42 کیلوبایت

پیام ما استقامت است

0:41 ثانیه
99.84 کیلوبایت

دیگر تا شهادت قاسم نیم ساعتی بیش نمانده است

0:39 ثانیه
93.85 کیلوبایت

اکنون که بار دیگر به این صحنه ها می نگریم

0:29 ثانیه
71.71 کیلوبایت

اینجاست آن مدرسه ای که تلمیذ های مکتب ولایت را به خود میخواند

0:57 ثانیه
138.70 کیلوبایت

همه آنها پرتو هایی از شمس وجود حق هستند

0:48 ثانیه
116.70 کیلوبایت

اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن

0:36 ثانیه
88.56 کیلوبایت

شب گنجینه ی رازهای نامکشوف

0:44 ثانیه
106.68 کیلوبایت

جهان هرگز باور نداشت که اینچنین روزهایی

1:02 ثانیه
149.77 کیلوبایت

هیچ راهی برای آنکه از آینده با خبر شویم

0:22 ثانیه
52.91 کیلوبایت

دانشجوی سال سوم کشاورزی دانشگاه باختران

0:19 ثانیه
47.12 کیلوبایت

اینجاست که باید ما را شناخت

0:26 ثانیه
63.98 کیلوبایت

در جزیره بوارین به یک ستون از رزمندگان برخوردیم

1:14 ثانیه
179.31 کیلوبایت

در مدخل جزیره ی بوارین

0:50 ثانیه
121.98 کیلوبایت

در حاشیه ی نخلستان های جزیره ی بوارین

0:38 ثانیه
91.76 کیلوبایت

رضا صدابردار بود و در همه عملیات ها حضور داشت

0:50 ثانیه
121.98 کیلوبایت

دل شکسته ی عاشق برای پرواز نیازی

0:11 ثانیه
26.04 کیلوبایت

اما نه، اینجا جای سکوت نیست

0:27 ثانیه
65.74 کیلوبایت

رضا اکنون بر زمان و مکان احاطه دارد

0:24 ثانیه
58.74 کیلوبایت

جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز می گردد

0:29 ثانیه
71.71 کیلوبایت

محراب نماز میدان جنگ با قدرت های شیطانی است

0:37 ثانیه
90.89 کیلوبایت

یام امیر، پیام استقامت است، استقامت امتی که

0:14 ثانیه
33.56 کیلوبایت

بر ما خورده مگیرید که چرا از یک تن سخن میگوییم

0:38 ثانیه
92.30 کیلوبایت

شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا

0:33 ثانیه
79.25 کیلوبایت

در نزدیکی پاسگاه شلمچه که بیش از چند ساعتی

0:54 ثانیه
130.59 کیلوبایت

قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 1

0:39 ثانیه
94.20 کیلوبایت

قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 2

1:02 ثانیه
150.82 کیلوبایت

قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 3

1:12 ثانیه
175.08 کیلوبایت

دعای حسن مسستجاب شد، او از خود گذشت

1:06 ثانیه
159.78 کیلوبایت

شهادت پایان نیست، آغاز است

0:27 ثانیه
64.66 کیلوبایت

وقتی فرزندان ما در سایه ابر رحمتی که خداوند

0:26 ثانیه
62.90 کیلوبایت

طینت مردم اصفهان با حب محمد و آل محمد (ص)

0:16 ثانیه
40.43 کیلوبایت

لشگر مقدس امام حسین (ع) شهرت خط شکنی

0:56 ثانیه
136.09 کیلوبایت

رایحه ظهور موعود، دل شیفتگان حق را

0:22 ثانیه
54.15 کیلوبایت

آسمان اصفهان طلعت ستاره ی دیگری را جشن گرفته

0:09 ثانیه
22.87 کیلوبایت

آب آب است، خاک خاک است و شهر

0:14 ثانیه
33.07 کیلوبایت

در قلب شهر، خانه ایست که همچون قل

0:27 ثانیه
64.87 کیلوبایت

وقتی از این کانال ها که سنگر های

1:14 ثانیه
180.51 کیلوبایت

افسوس که چشم ظاهر بین راهی به سوی

0:40 ثانیه
98.08 کیلوبایت

از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا

0:24 ثانیه
58.88 کیلوبایت

علمدار لشگر امام حسین (ع)

0:34 ثانیه
81.72 کیلوبایت

آنان که در باره او سخن گفته اند بر 2 چیز بیش از همه..

0:56 ثانیه
136.09 کیلوبایت

یادگار حاج حسین خرازی پسری است که ..

0:38 ثانیه
92.09 کیلوبایت

مرگ آگاهی: نفس های انسان گام هاییست که...

4:08 ثانیه
606.85 کیلوبایت

حزب الله اهل اطاعت است...

0:47 ثانیه
282.32 کیلوبایت

شهادت در منظر سید مرتضی

2:02 ثانیه
724.27 کیلوبایت

شب قدر در جبهه ها...

1:46 ثانیه
630.42 کیلوبایت

چه میجویی عشق،همینجاست...

1:57 ثانیه
694.56 کیلوبایت

بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلب های ما...

2:22 ثانیه
840.49 کیلوبایت

قرن هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا...

2:07 ثانیه
755.96 کیلوبایت

نقطه قوت ما در ایمان ماست و ..

2:02 ثانیه
723.96 کیلوبایت

اگر برای اهل ظاهر، روز و شب ...

6:39 ثانیه
2.29 مگابایت

چه کسی از جنگ خسته شده است...

12:48 ثانیه
4.40 مگابایت

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است

7:41 ثانیه
2.65 مگابایت

شب موعود فرا رسیده است و بچه ها...

5:07 ثانیه
1.77 مگابایت

آنها چه انسی با خاک گرفته اند

7:36 ثانیه
2.62 مگابایت

شب گنجینه راز های نامکشوف خلقت

10:13 ثانیه
3.52 مگابایت

شب مردان حق چنین می گذرد

7:42 ثانیه
2.65 مگابایت

آری خداوند انسان را برای خود خلق نموده است

10:12 ثانیه
3.51 مگابایت

می خواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال...

11:59 ثانیه
1.38 مگابایت

گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس

1:10 ثانیه
416.55 کیلوبایت

گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس 2

0:55 ثانیه
332.76 کیلوبایت

آری قسم به عصر، سوگند به زمان...

0:54 ثانیه
323.59 کیلوبایت

خرمشهر شقایقی خونرنگ است

1:33 ثانیه
1.43 مگابایت

گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس 3

6:12 ثانیه
2.84 مگابایت

شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما...

0:39 ثانیه
235.59 کیلوبایت

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است

0:49 ثانیه
289.06 کیلوبایت

پیام ما استقامت است

1:24 ثانیه
494.19 کیلوبایت

سخنان امام خامنه ای در مورد شهید آوینی

0:58 ثانیه
338.22 کیلوبایت

شرح كامل لحظه شهادت شهيدان آويني و يزدان پرست در گفتگو با سعيد قاسمي

1:25:22 ثانیه
29.31 مگابایت

«شبی با مرتضی» شعری از استاد میرشکاک در مورد شهید آوینی

5:56 ثانیه
2.72 مگابایت
X