"پیشگری از ویروس کرونا"

شماره مطلب:
2864
جمعه 1399/04/27 10:53
موشن گرافیک

"پیشگری از ویروس کرونا"

تهیه کننده
موسسه شهید آوینی
کارگردان
حامد بارئی طبری و پویا رئیسی
1398
این مجموعه‌، کلیپ‌های کوتاه توصیه‌هایی برای مراقبت از خود و جامعه در برابر کروناویروس تولید شده توسط موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.

مجموعه پیشگیری از ویروس کرونا در 22 قسمت در قالب موشن گرافیک برا ارتقای سطح فکری جامعه برای پیشگری از ویروس کرونا توسط موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی ساخته و پخش شده است. این مجموعه نه تنها راه کارهایی برای پیشگری فردی بلکه برای پیگیری جامعه نیز مفید می باشد.

قسمتها
عوامل

عوامل

 

بازیگران

 

 

X