عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی

شماره مطلب:
2869
دوشنبه 1400/08/10 09:39

عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی

این کتاب تحقیقی و در نوع خود کم‌نظیر به پایه‌های علمی عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی پرداخته و با تلفیق و تطبیق یافته‌های علمی با آموزه‌های قرآنی درصدد است عنوان نماید که «پوشش مناسب» برخاسته از علم و ایمان است و میزان بهداشت روانی و سلامت روحی جامعه متکی به درک و رعایت این مهم می باشد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X